96

Co je sběrný dvůr ?

Na sběrný dvůr je možno
dát i nebezpečné odpady. 
Přiřaď na nádoby označení
pro odpady, které se tam
obvykle třídí.

Na nádobu, která zbyla, přiřaď
nápis nebezpečné a další odpady.

Co uděláš, když nebudeš vědět,
kam máš přinesený odpad odložit?   

plast
kov
papír
bioodpad
sklo
nebezpečné a další odpady