34

Objem kapalné vody můžeme měřit

Lidé se dohodli, že základní jednotkou pro měření objemu kapaliny je jeden litr.

Je to objem (prostor), který odpovídá krychli o hraně 1 dm – to znamená, že je to kostka, která má rozměr 1dm3Litr se nyní většinou označuje velkým písmenem L, dříve se označoval malým l – a hrozila záměna za číslici 1.

Nakresli  si do sešitku kostku, která má objem jednoho litru.

V praxi se často používají i jednotky menší a větší.

1000x menší jednotka než jeden litr je 1 mililitr (1 ml - mL)
100x větší jednotka než jeden litr je 1 hektolitr (1 hl) – hL)

 

Přečti, kolik ml vody je naznačeno v odměrném válci na obrázku.

V odměrném válci je ml vody.