33

Proveď pokus

Odměř trochu vody v odměrném válci.

                 Obr. 1                                                 Obr. 2

Přelij vodu z odměrného válce do úzké nádoby a potom naopak do širší nádoby.

Ve které nádobě byla hladina vody výše?
Ve které nádobě byla hladina vody níže?
Měnil se objem vody?