6

Délka 2 metry znamená, že měřená vzdálenost je 2krát větší než dohodnutá jednotka 1 m.

Větší odvozenou jednotkou je kilometr                      1 km =1 000 m

Menší běžně používané jednotky jsou:

                decimetr   - dm                                     1 m  =  10 dm

                centimetr -  cm                                        1 m = 100 cm

                milimetr  - mm                                         1 m = 1 000 mm

V některých zemích se používají i jiné dohodnuté jednotky k měření vzdálenosti.

Známá je například jedna míle = přibližně 1,6 km

U nás se v minulosti k měření délky látek používaly různé jednotky.

Jeden loket český = přibližně 0,6 m.

Jedna stopa = přibližně 0,3 m.