5

Měření délky

 

Délka
Vzdálenost mezi dvěma body se označuje jako délka.
Zjišťujeme ji tak, že skutečnou délku porovnáváme s dohodnutou jednotkou délky.
Základní dohodnutá a nyní nejpoužívanější jednotka k měření délky je metr – m.
Měřidlo (tyč z kovu), na kterém byl v minulosti vyznačen jeden metr, je uložen v Mezinárodním ústavu pro míry a váhy v Paříži. 

V současné době se jednotka metr i ostatní jednotky vyjadřují složitými způsoby ještě daleko přesněji.

Odvozené jednotky uvádí tabulka: