49

Určuj čas 

Napiš čas znázorněný na hodinách od časného rána:

                                                

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

Doplň rozdíl mezi uvedenými časy jednoho dne.

                                          

 

Jak dlouho ti trvá cesta do školy?

Cesta do školy trvá