51

Které jsou větší jednotky času ?

 Kolik hodin má jeden den?  Kolik je to minut?

 
                    Den má h.  =  min

Jak se jmenuje tento měsíc? 

 

Kolik má týdnů a kolik je to dnů?                                                                                                                                                            

Tento měsíc má týdnů a dní.

Kolik měsíců má rok?    

Kolik je to týdnů?    Kolik je to dnů? 

Kde to zjistíš?