12

Seřaď za sebou do sloupečku slova tak, aby vyjadřovala způsoby nakládání s odpady 

(od nejlepšího (1.) k nejhoršímu (4.))

Řízená skládka - recyklace - divoká skládka - spalovna

Ke každému způsobudo tabulky přiřaď jednu holou větu, aby vystihla, co je na uvedeném způsobu dobré nebo naopak špatné.

 

1.
2.
3.
4.

Co je ještě lepší, než třídit odpady?