3

Přepiš slova tak, aby ukazovala postup, jak vznikají lidské výtvory a uveď k nim příklady.

 

  výrobek přírodní zdroj surovina
přeskup slov  z prvního řádku
uveď pod slova příklady