2

Co do vět nepatří ?

 

Vyber správné slovo ze závorky a doplň.

Přírodniny (jsou/nejsou) části přírody.
Člověk přírodniny (využívá/nevyužívá) .
Lidské výtvory člověk (vymýšlí/nevymýšlí) a (vytváří/nevytváří) .
Zdrojem pro všechny lidské výtvory (jsou/nejsou) přírodní zdroje.