7

Zkušenosti a kalendář

 

Odedávna lidé věnovali zvláštní pozornost dnům, které se pravidelně v každém roce opakují, jako je zimní a letní slunovrat a jarní a podzimní rovnodennost. Oslavovali zejména zimní slunovrat, po kterém se dny postupně prodlužují.

 

Lidé každoročně sledují a připravují se na různé dny v roce a zaznamenávají si vše potřebné do kalendáře.

Některé změny počasí se obvykle v určité době opakují a k tomu se váže řada různých rčení, pořekadel.

Lidé podle kalendáře slaví své narozeniny i svátky, podle kalendáře se slaví i některé významné dny v celém světě.

11