Slunce - Země

Naše Země je součástí vesmíru a její pohyb kolem Slunce má základní význam pro život na různých částech Země. Sluneční záření je pro veškerý život nezbytné a změny jeho množství podstatně ovlivňují i život všech lidí. Vzdálenosti ve vesmíru jsou obrovské.