1

Země ve vesmíru  

Představy lidí o Zemi a o Slunci se v průběhu času měnily. V dávné minulosti si lidé Zemi představovali jako „placku“, nad kterou každý den vyjížděl nějaký bůh Slunce.

Dnes víme, že Slunce je obrovské přibližně kulaté těleso, ve kterém se různými ději uvolňuje nepředstavitelně velké množství energie, která se do jeho okolí šíří jako sluneční záření.  Takovému vesmírnému tělesu se říká hvězda.  

Mezi všemi tělesy jsou přitažlivé síly, kterým se říká gravitace. Čím má těleso větší hmotnost, tím více k sobě ostatní tělesa přitahuje; proto např. všechny předměty padají k Zemi, která má větší hmotnost.

Země má mnohem menší hmotnost než Slunce. Země je proto přitahována gravitací ke Slunci. Země se pohybuje kolem Slunce velkou rychlostí na přibližně stále stejné dráze.

Díky gravitaci Země či přitažlivosti zemské se zase kolem naší Země pohybuje Měsíc, který je mnohem menší než Země. Měsíc není zdrojem energie; jen odráží světlo dopadající na jeho povrch ze Slunce. Proto se postupně podoba Měsíce na obloze mění. 

11