3

Země jako magnet  

 

Země působí jako velký magnet.

Magnetismus je po celém povrchu Země i v jejím okolí.

Střelky všech kompasů jsou přitahovány k severu (k severnímu magnetickému pólu).

Na protilehlé straně je jižní magnetický pól. 

 

11