12

Využívání slunečního záření

 

Panely na poli

V jednotlivých ročních obdobích sluneční záření ohřívá naše obydlí různě. V létě někdy až příliš a chráníme se před ním slunečníky, žaluziemi v oknech apod. V zimě je ho naopak nedostatek a snažíme se co nejvíce omezovat unikání tepla.

Pro šetření energie je proto velmi důležité zateplování budov a dobře utěsněná okna.

Sluneční záření je možno také stále využívat jako zdroj energie a není možné je vyčerpat. Přitom se neznečišťuje ovzduší a nevznikají různé další odpady. Nevýhodou je, že není k využití po celý den. Při umisťování zařízení pro přeměnu slunečního záření v elektrickou energii je důležité zařízení správně umístit. Vhodné místo je například na střechách domů, naopak úrodná půda by se měla účelně využívat v zemědělství. Nejvíce elektrické energie je možno získat ze slunečního záření v tropických oblastech a na pouštích.

11