8

Využívání sluneční energie

 

Lidé sluneční energii přímo využívají, například k ohřívání vody, k vytápění a v současné době i k získávání elektrické energie.

Nejvíce sluneční energie, kterou je možno využívat, je kolem rovníku, naopak nejméně kolem zemských pólů

11