4

Střídání dnů a ročních dob 

 

Magnetické póly Země jsou blízko zeměpisných pólů, kterými prochází myšlená čára – zemská osa.

Otáčení Země kolem této osy je příčinou střídání dne a noci.

Střídání dne a slunce

Kromě toho se Země pohybuje kolem Slunce.

Tento pohyb Země kolem Slunce je příčinou střídání ročních období

Jaro
Léto
Podzim
Zima
11