35

Co je počasí ?

 

Využij obrázek a usuď, podle čeho se ještě lidé řídí? Doplň:

Lidé se řídí v oblékání i v různých činnostech podle

 

Doplň věty slovem vybraným z těchto možností:
"dlouhodobá, krátkodobá, okamžitá".

Podnebí vyjadřuje zkušenost.
Počasí vyjadřuje zkušenost.
Počasí je stav podnebí

 

Doplň:

V televizi je každý dne předpověď