34

Jak žijí lidé v různém podnebí ?

Porovnej oblékání, obydlí a způsob života lidí v teplých a studených oblastech Země. 
Přiřaď obrázky ke slovům:

tropické oblasti
mírné oblasti
polární oblasti

Nakresli postavu v oblečení v tropické oblasti, v mírné oblasti a v polární oblasti a vlož sem.