6

Slunce ovlivňuje život lidí 

 

Obr. podle úkolů

I v současné době se v jednotlivých částech světa způsob života lidí velmi liší
podle toho, kolik slunečního záření se tam dostává na zemský povrch – jaké tam
je podnebí. Nejteplejší oblasti světa se označují jako tropické, nejchladnější jako
polární a mezi nimi jsou oblasti mírné. Podle podnebí se liší oblékání lidí, jejich obydlí i potraviny.

V minulosti se téměř všechny lidské činnosti uskutečňovaly jedině, když
bylo světlo – během dne. V současné době získávání velkého množství
energie a její přeměna na světlo umožňuje vykonávání mnoha prací i během noci. 

Sluneční energie ovlivňuje všechny děje v přírodě; oběh vody, pohyb vzduchu,
život všech organismů.

V průběhu ročního období a v jednotlivých oblastech podnebí se lidé řídí také podle OKAMŽITÉ délky dne, teploty prostředí a vodních srážek – tedy podle počasí

11