9

Orientace na zemském povrchu

 

Povrch Země je různě utvářen a lidé mají velký zájem o jeho poznávání.

U nás je nejvíce rozšířeno cestování do teplejších oblastí, ale někdy i do rozmanitých jiných míst.

Různé utváření povrchu Země zaznamenávají mapy.

K orientaci na mapě se využívá určování světových stran:

sever se určuje kompasem, od něho se části Země napravo označují východ, nalevo západ a na protilehlou stranu jih.