11

Množství slunečního záření 

 

Slunce lidem přináší mnoho dobrého, ale i různé problémy.

Příliš dlouhý pobyt na přímém slunečním záření často způsobuje spálení kůže a následkem může být její vážné onemocnění.

Před silným slunečním zářením se lidé chrání různými opalovacími krémy, tmavými brýlemi a omezováním délky pobytu na něm.

Místa s dlouhou délkou slunečního záření bez deště jsou často ohrožena suchem, které bývá příčinou požárů, vysychání půdy i vodních nádrží a toků a hynutí rostlin.

Naopak nedostatek slunečního záření život v polárních oblastech velmi omezuje.

11