26

Jak se označují části Země ?

Jak se říká myšlené čáře, která prochází místy, kam dopadá nejvíce slunečního záření po celý rok?
Nevíš –li, zjisti tak, že upravíš slovo: rovný a místo -ý napiš - ík.

Myšlené čáře na Zemi spojující místa, která mají nejvíce slunečního záření po celý rok se říká:

Rovník jakoby rozděluje Zemi na dvě části - dvě polokoule: na severní a jižní.
Prohlédni si glóbus a odpověz:

Na které polokouli je naše republika?
Jaká roční doba je na opačné straně Země, když je u nás zima?
Na který pól dopadají sluneční paprsky, když je u nás léto?
Dopadají na severní pól sluneční paprsky také, když je u nás zima?

Na póly dopadají sluneční paprsky šikmo a vždy půl roku je tam den a půl roku noc.
Jak hřejí sluneční paprsky, když dopadají šikmo? Přirovnej ke zkušenostem během dne.

Sluneční paprsky dopadající šikmo
V jakém skupenství zůstává voda v blízkosti pólů i v létě?
Jak se označuje taková voda? Co vytváří?