27

Co je na povrchu Země ?

 

Prohlédni si barvy na glóbusu.

Jakou barvou jsou znázorněna moře a oceány?
Co jsou ostatní části?
Odkud se vypařuje nejvíce vody?
Co vytvářejí vodní páry?
Co vzniká změnami teploty vzduchu?
Co způsobuje pohyb mraků nad celou Zemí?

Doplň větu slovy studený a teplý:

Vítr, který k nám proudí ze severu, je , kdežto vítr z jihu je .