5

Části Země

Nejvíce slunečního záření stále dopadá do míst, která se označují jako rovník

Osa Země je stále vůči Slunci nakloněna, takže na jednotlivé části Země postupně dopadá různé množství sluneční energie. Se vzdáleností od rovníku množství dopadajícího slunečního záření klesá. Nejmenší množství se dostává na póly Země.

To má vliv na teplotu jednotlivých částí Země  a na proudění vzduchu i na vypařování vody

Model Země představuje glóbus.  Modré plochy na něm znázorňují vodní plochy, ostatní barvy jsou souše. Ty se dělí na jednotlivé kontinenty. 

Zemský povrch je velmi členitý – jsou na něm různě velké výškové rozdíly. Na některých místech je rovina, jinde jsou různé vyvýšeniny jako nižší pahorky a vyšší kopce – vrchy, či ještě vyšší horyvelehory s obrovitými výškovými rozdíly.   

11