28

Jak se označují části souše ?

 

Kterým cizím slovem se označují světadíly?

Zjisti z obrázkové tajenky, zapiš vždy 1. písmeno:

                                                                                                           

Světadíl čili
Jak se jmenuje světadíl, na kterém je naše republika?