13

Vzácné stromy a ochrana rostlin

 

Odedávna si lidé vážili stromů a často je vysazovali při různých příležitostech jako při narození některého člověka, při některé události, nebo aby je chránili apod. Takové stromy jsou staré i několik set let a jsou označované a zákonem chráněné jako památné stromy.

I některé jiné krásné a vzrostlé stromy jsou označovány jako významé stromy. Listy lípy jsou u nás také pokládány za národní symbol, jsou např. na vlajce prezidenta ČR a na státní pečeti..

Mnohé rostliny jsou už v přírodě vzácné, a jsou proto chráněné. Některé jsou chráněny velmi přísně a nesmí se vůbec trhat ani jinak poškozovat, jiné si lidé mohou utrhnout, ale nesmí je žádným způsobem ničit. Takových rostlin je u nás přes 500.  Protože je všechny ani nemůžeme znát, je důležité žádné neznámé rostliny v přírodě zbytečně netrhat a utrhnout si pouze ty, o kterých víme, že jich je hodně a mezi chráněné jistě nepatří.

Lidé se někdy snaží přesazovat chráněné rostliny z přírody do zahrádek - většinou neúspěšně. Chráněné rostliny se však také nesmí přemisťovat např. z přírody do zahrádek. Jen pokud se v některém místě chystají změny, které mohou rostliny zničit např. odvodněním nebo některou stavbou, pak jsou ohrožené chráněné rostliny odborně přemístěny na jiné vhodné místo.

11