17

Už tomu rozumíš ?

 

Doplň do vět ve správných tvarech slova: voda, cukr, dýchání (3x), fotosyntéza (2x), organická, organické látkyoxid uhličitý (2x), kyslík (2x), sluneční záření.Kořeny vedou z půdy vodu s rozpuštěnými minerálními látkami (živinami), která stonkem proudí do listů.

V listech díky energii ze .probíhá , při které se vytváří . Je to látka .

Cukr rozpuštěný ve vodě proudí stonkem do celého těla rostliny. Využívá se při .k získávání energie pro život a vytvářejí se z něho další ke stavbě těla rostliny.

Na světle probíhá .  

Ve tmě probíhá    .

Při fotosyntéze se ze vzduchu spotřebovává a do ovzduší se uvolňuje .

Naopak při dýchání se ze vzduchu spotřebovává a uvolňuje se .