16

O vodě a rostlině


Připrav si pokus:
přikryj květináč s rostlinou průhledným poklopem a asi po dvou dnech pozoruj jeho stěny .

Co můžeš pozorovat?
Usuď, jak rostliny ovlivňují okolní prostředí.
Odkud rostliny získávají vodu?

 

Co je ve vodě v půdě? Zatrhni, co je správně:

Kam se voda s rozpuštěnými látkami v rostlině dostává?
Co se děje s vodou v listech?