15

Jaký význam mají části rostliny a její okolí při fotosyntéze?

 

 

Co se rozpouští ve vodě v půdě?
Jaký význam mají kořeny?
Jaký význam má stonek?
Jaký význam mají listy?
Co se z kořenů dostává do celého těla rostliny?
Co se z listů dostává do celé rostliny?
Odkud rostlina získává energii pro fotosyntézu?
Co je výsledkem fotosyntézy?
Z čeho rostlina získává energii potřebnou pro čerpání a pohyb vody v těle ?