12

Význam a šetření rostlin

 

Rostliny se na mnoha místech vysazují záměrně. Na svazích proti erozi, ve městech jejich listy zachycují prach, zvlhčují prostředí a zkrášlují ho. Odedávna rostliny ve stromořadích či alejích ukazují cestu a skupiny rostlin mezi silnicí a domy snižují hlučnost, pod rostlinami si děti hrají a staří lidé rádi odpočívají.

Velké množství smrkového dřeva se spotřebuje na výrobu papíru, a proto má mimořádně velký význam sběr a třídění papíru na recyklaci.

K rostlinám se někdy lidé chovají špatně tím, že jich v přírodě trhají zbytečně velké množství a často navíc rostliny, které po utrhnutí rychle zvadnou.

Rostliny ovšem pomáhají zlepšovat naše prostředí nejen v okolní krajině, ale i doma.

Ve škole i v bytech lidé obvykle pěstují různé rostliny, které zkrášlují prostředí a které lidé mají rádi. Květiny si lidé dávají k narozeninám, k svátku, z lásky a pro radost. 

11