65

Jaký vliv mají rostliny na ovzduší ?

Prohlédni si obrázek a usuď, jak působí rostliny na ovzduší.

 

Uveď alespoň 3 výhody, které skupiny stromů a keřů
v prostředí znamenají.

Porovnej s ostatními. Které odpovědi byly ještě jiné než tvoje? 

1.
2.
3.