68

Jak se může množství smrků pro výrobu snížit ?

Vytříděný papír se může zcela recyklovat.

Co znamená , že se papír může recyklovat?

Který papír dáš do tříděného odpadu? Vyber k obrázku nádoby na papír, co tam vhodíš:


Odhadni přibližně za jak dlouho vytřídíš 1 kg papíru a spočítej, za jak dlouho
vytřídíš tolik papíru,že zachráníš více než 1 smrk (na 1 q papíru je potřeba více než 1 smrk) .