66

Co je krásné v krajině ?

Proč lidé vysazovali stromy podél cest? Podívej se na fotografii .

Jak se označují takto vysázené stromy?

Uveď 2 názvy, jsou uvedena jejich počáteční písmena:

s čili a .

 

Vysaď s rodiči nebo se spolužáky na vhodném místě strom a pečuj o něj.

Čím se Ti může po letech odměnit?