2

Výživa rostlin

 

Rostliny dobře odlišíme od ostatních organismů podle jejich zelené barvy. Tu způsobuje zvláštní barvivo chlorofyl, které je nepostradatelné pro výživu rostlin.

Rostliny se nepohybují z místa na místo, ale velmi pomalu pohybují částmi svého těla, takže to pozorováním ani nepostihneme. Vytvářejí květy a plody, odolávají větru, natáčejí se ke slunci a stejně jako živočichové rostou.

Rostliny nepřijímají potravu jako živočichové, ale vytvářejí si ji složitým dějem fotosyntézou. Při ní se za účasti chlorofylu využije energie slunečního záření k přeměně vody z půdy a oxidu uhličitého ze vzduchu na cukr a do okolí přitom uniká kyslík.  

Cukr je organická látka, ze které rostlina jednak dýcháním za pomoci kyslíku uvolňuje energii pro svůj život a jednak vytváří složité látky pro stavbu svého těla. 

Na světle tedy v zelené rostlině probíhá zároveň fotosyntéza i dýchání, ve tmě rostlina pouze dýchá.

                   na světle                                              ve tmě

za světla
11