13

Jak probíhá den pro rostlinu

Porovnej děje v rostlině na světle a ve tmě.

Které děje probíhají v rostlině na světle?

Mohou v rostlině probíhat oba děje i ve tmě? Vysvětli.

Který děj probíhá v rostlině i ve tmě?

 

Závěr: doplň slova: fotosyntéza, dýchání

Když je zelená rostlina na světle, probíhá v ní

a zároveň se z části cukru  uvolňuje energie pro její život.

Když je zelená rostlina ve tmě, probíhá v ní jen