8

Co už víme ?

 

Využij své znalosti a doplň  do vět slova: 

minerální - energie - organická - potrava – chlorofyl – cukr –  záření – soběstačný .
Některá slova musíš využít několikrát:

Víme, že každý organismus pro svůj život  (pro růst, pohyb a pod.) potřebuje energii.

Zdrojem  pro život každého živočicha je . Získává ji z jiných organismů.

Zdrojem  pro rostliny je sluneční záření.

Voda a oxid uhličitý jsou látky .

 

Zelené barvivo  rostlině umožňuje za pomoci slunečního záření  vytvářet z oxidu uhličitého a z vody - to je z  látek . V cukru je obsažena ze záření .

 

Cukr si ve svém těle vytváří rostlina sama - je to její . Vytváří se v rostlině (v organismu) – je to látka .

 

Rostlina k získávání nepotřebuje jiné organismy. Je ve výživě .