9

Jak se jmenuje to, co umí jen rostliny ?

Doplň věty samostatně podle informací získaných v předcházejících úkolech a využij k tomu tato slova v příslušném tvaru:                      chlorofyl     cukr     voda     sluneční zářeí    soběstačné

ROSTLINY si díky svému zelenému barvivu  vytvářejí  z oxidu uhličitého a z za pomoci  .  Tak se rostliny vyživují - jsou výživově .

Slož ze slabik slov tajenky, jak se říká tomuto složitému ději, který probíhá pouze v zelených rostlinách.

První dvě slabiky slova fotografie
Slovo syn
První slabika slova téměř
První slabika slova zajíc

Napiš si název děje, při kterém si rostliny vytvářejí svou potravu (vyživují se).
Co se při tomto ději z rostliny uvolňuje do vzduchu?
Co se při tomto ději ze vzduchu naopak spotřebovává?
Odkud se pro tento děj získává energie?