5

Co je na rostlinách nápadné ?

 

Která barva je společná pro všechny rostliny?


Zelená barva je vemi důležitá pro všechny rostliny. 
Je způsobena zvláštním barvivem, jehož jméno můžeš vyluštit z tajenky.

1. písmeno ze slova chudý
1. písmeno ze slova les
2. písmeno ze slova bohatý
1. písmeno ze slova rameno
2. písmeno ze slova nos
1. písmeno ze slova flek
2. písmeno ze slova tygr
1. písmeno ze slova louka

  

Zelená barva rostlin se jmenuje