22

Nekvetou a přece mají plody

                    1.                                        2.

Jaký tvar listu mají tyto stromy?
Jak se proto těmto stromům říká?


Tyto stromy netvoří květy, ale mají semena v různě
utvářených částech. Prohlédni si obrázek. 

Jak se jmenují části smrku a borovice,
na kterých jsou neobalená či nahá semena? 

Smrk

Od čeho je asi odvozen název rostlina nahosemenná?

Doplň čísla: Obrázek číslo ukazuje smrk , obrázek číslo ukazuje borovici.         

Uveď ještě příklad rostliny nahosemenné: