27

Jak ještě  se některé rostliny mohou rozmnožovat ?

Prohlédni si tuto rostlinu a napiš, jak se jmenuje:

Doplň  k obrázku názvy částí těla rostliny .

Kterou částí se obvykle rozmnožuje?

Neznáš-li tento název, odvoď ze slov: HLÍDÁ  - 1.slabika, VÁZA – 2.slabika