3

Popiš rostliny

Přiřaď správně obrázky ke slovům:

rajče
jabloň
rybíz
strom
bylina
keř
Které slovo patří k rostlinám s měkkým stonkem?
Které rostliny mají kmen?
Čím se liší keř a strom?