3

Popiš rostliny

Přiřaď správně obrázky ke slovům:

rajče
rybíz
jabloň
keř
strom
bylina
Které slovo patří k rostlinám s měkkým stonkem?
Které rostliny mají kmen?
Čím se liší keř a strom?