1

Které rostliny znáš ? 

 

Přiřazuj obrázky ke jménům rostlin.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pampeliška
smrk
pšenice
kapraď
kopretina
růže
řasa-vlas
leknín
Kolik jmen si zařadil(a) správně?