55

Kde můžete vidět mnoho různých rostlin ?

Mnoho našich i cizokrajných rostlin se pěstuje v botanických zahradách, v různých velkých parcích a okrasných
zahradách kolem zámků a jiných významných budov.

Zvláštní označení má botanická zahrady, kde se pěstují dřeviny. Zjisti tento název v tajence.

Ar (celé slovo)
Borovice (1. slabika)
Réva (1. slabika krátce)
Tulipán (1. slabika)
Mateřídouška (1. písmeno)
Botanická zahrady, kde se pěstují jen dřeviny, se nazývá

Zjisti na internetu:

Kde je nejbližší botanická zahrada u vás .
Kde je nejbližší botanická zahrada s dřevinami.
Proč je to užitečné vědět?
Byl(a) jsi už v některé botanické zahradě? Jestli ano, kde?