9

Rostliny v lidských sídlech a okolí

 

Okrasnými rostlinami si lidé zkrášlují své prostředí na vesnicích, ve městech i ve svých bytech.

Rostliny, které u nás nerostou, čili cizokrajné rostliny, se pěstují v botanických zahradách a mnohé dřeviny se vysazují také v parcích a v zahradách.

Botanické zahrady s dřevinami jsou arboreta.

11