54

Které rostliny v okolí jsou z cizích krajin?

Přiřaď obrázky rostlin k jejich jménům. 

Mezi cizokrajné rostliny patří například:

cypřišek hrachonosný
hortenzie velkolistá
borovice vejmutovka

Zjisti z internetu původ těchto rostlin.

Cypřišek hrachonosný:
Hortenzie velkolistá:
Borovice vejmutovka:
Zjisti, kde v okolí roste některá z těchto rostlin: