6

Rostliny pro potravu

 

Rostliny jsou základem potravy lidí i všech ostatních živočichů.

Lidé některé rostliny pěstují již velmi dlouhou dobu. Například na území naší republiky lidé pěstovali pšenici již před více než 6000 lety. Nejrozšířenější pěstované rostliny jsou obilniny, mezi které patří pšenice, žito, ječmen, oves a také kukuřice i rýže, která se ovšem dováží z teplejších krajin. Pěstují se také různé olejniny (slunečnice, řepka), okopaniny (brambory), zeleniny (mrkev, celer, salát, pór) a ovocné stromy a keře (jabloně, meruňky, rybíz).

Pěstováním rostlin zemědělci také získávají krmivo pro domáci zvířata.

Rostliny, které se pěstují na polích, se někdy označují jako hospodářské rostliny. Na poli lidé pěstují vždy jednu rostlinu (hospodářskou plodinu) a rostlinám, které s ní rostou na poli, se říká plevele. Při práci na poli se většinou každý rok střídá setí, ošetřování rostlin, sklizeň a orba (příprava půdy pro nové setí).

 

Stromy se pěstují v ovocných zahradách a v sadech, víno na vinicích, chmel v chmelnicích a ovocné keře na plantážích.

11