37

Kde se pěstují obilniny ?

Kde se pěstují rostliny, které jsou na obrázku?

Ukaž si na obrázcích co je klas a co lata.

Označ obrázek obilniny, která vytváří latu:

Jak se jmenují plody obilnin?
Jak se říká částem rostliny s obilkami u ostatních obilnin?