38

Jak se obilniny využívají ?

 

Vyber si 2 obilniny a uveď, co se z nich vyrábí a k čemu se používají:  

1.
2.

 

Porovnej s výběrem spolužáků a sdělte si informace.

Rostlinám, které se využívají při výrobě nějakých výrobků, se říká hospodářské rostliny.

Které  další hospodářské rostliny se pěstují na poli?   

Uveď příklady: