36

Které další rostliny využívané lidmi znáš ?

 

Napiš ke každému slovu ještě alespoň jeden příklad rostliny:   

Ovoce:
Zelenina:
Okopanina:
Léčivá rostlina:
Okrasná rostlina:
Obilnina:
Luštěnina:
Olejnina:
Dřevo: